Raspored učesnika za 29.05.2021. – IYOECO2021 međunarodni nivo


Spisak učesnika raspoređenih u grupama i terminima takmičenja.
Svaki učesnik iz grupe može SAMO U SVOM TERMINU GRUPE da startuje takmičenje, u suprotnom se smatra da je odustao od takmičenja.  

GRUPA 1 , start takmičenja 29.05.2021. start 12:00 - 12:10h
Ime Prezime Team Grupa


GRUPA 2 , start takmičenja 29.05.2021. start 12:30 - 12:40h
Ime Prezime Team Grupa