ser DELIVERY COSTS

PROČITAJ TEKST DO KRAJA STRANICE
Za sve učesnike okružnog, republičkog, međunarodnog nivoa takmičenja “IYOECO – MEĐUNARODNA JUNIORSKA EKOLOŠKA OLIMPIJADA” koji žele da im se dostavi zvanično diploma, uverenje, zahvalnica na adresu u Srbiji, moraju da uplate kotizaciju za dostavu željene dokumentacije. Nijedna druga potvrda, uverenje se ne izdaje, osim navedenih!

Na osnovu zaštite podataka učenika NIKAKVE DOPISE PLASIRANIH UČENIKA, MENTORA I SLIČNO ne dostavljamo mejlom školama. Učenici i mentori ako im je potrebno, mogu svoje rezultate da dokumentuju diplomama i uverenjima i lično dostave kopije svojim školama.

Šifre kotizacije dostave:

 • Y19-002 diploma učenika za osvojeno jedno od prva tri mesta na OKRUŽNOM takmičenju, 300 din
 • Y19-003 diploma učenika za osvojeno jedno od prva tri mesta na REPUBLIČKOM takmičenju, 300 din
 • Y19-004 diploma učenika za osvojeno jedno od prva tri mesta na MEĐUNARODNOM takmičenju, 300 din
 • Y19-005 dostava medalje učenika koji nije podigao na REPUBLIČKOM takmičenju, 690 din
 • Y19-006 dostava medalje učenika koji nije podigao na MEĐUNARODNOM takmičenju, 690 din

 

 • Y19-020 zahvalnica učeniku za učešće na OKRUŽNOM takmičenju – 300 din
 • Y19-030 zahvalnica učeniku za učešće na REPUBLIČKOM takmičenju, 300 din
 • Y19-040 zahvalnica učeniku za učešće na MEĐUNARODNOM takmičenju, 300 din

 

 • Y19-610 – uverenje o vrednovanju stalnog stručnog usavršavanja – “Učestvovanje u organizaciji takmičenja i smotri od okružnog nivoa” sa spiskom učenika kojima ste mentor i njihovim ostvarenim rezultatima na OKRUŽNOM takmičenju  – 750 din
 • Y19-620 – uverenje o vrednovanju stalnog stručnog usavršavanja – “Republička takmičenja i smotre – Pripremanje učenika za republička takmičenja i smotre” sa spiskom učenika kojima ste mentor i njihovim ostvarenim rezultatima na REPUBLIČKOM takmičenju  – 950 din
 • Y19-630 – uverenje o vrednovanju stalnog stručnog usavršavanja – “Međunarodna takmičenja i smotre – Pripremanje učenika za međunarodna takmičenja i smotre” sa spiskom učenika kojima ste mentor i njihovim ostvarenim rezultatima na MEĐUNARODNOM takmičenju – 1.100 din
 • Primer popunjavanja uplatnice:

Uplatilac (škola, fizičko lice – roditelj, mentor, itd.): 
Sima Petrović, 9.brigade 7/1, Beograd

Primalac:
Centar za razvoj kreativnosti Cezar,
3.oktobar 43 lokal 27, Bor

Svrha uplate:
Kotizacija dostave

Račun primaoca:
205-149294-55

Iznos:
300,00 din

Poziv na broj:
Y19-003

Nakon plaćanja, skenirajte uplatnicu i pošaljite na naš mejl  smajsoft1907967@gmail.com

sa svim Vašim podacima da bi smo uporedili sa našom evidencijom o ispravnosti podataka, kao i adresu na koju želite da Vam se izvrši dostava:

ime, prezime učenika, razred, naziv škole, mesto škole, ime i prezime mentora, naziv škole mentora, mesto škole mentora (ili naziv ustanove i mesto ustanove u kojoj radi ukoliko to nije škola), godina takmičenja npr. 2019., adresa na koju želite da se izvrši dostava.