REGISTRATION FEE

Prvo, morate registrovati tim. Nakon uspešne registracije, morate platiti kotizaciju tima za informacioni sistem takmičenja.
First, you must register team. After a successful registration, you must pay fee for registering the team to the information system of the competition.

Nakon toga, možete uneti neophodne informacije o članovima tima, i koristiti opcije kao registrovani članovi tima. Uplatu kotizacije možete odraditi na više načina:
After that, you can enter the necessary information about team members, use online competition literature and other options for registered team members. You can make payments in several way:

 • PostCash ‒ Međunarodni prenos novca je usluga slanja novca međunarodnom uputnicom iz Francuske, Rusije, Ukrajine, Belorusije, Crne Gore, Hrvatske, BIH (Republika Srpska i Federacija Bosna i Hercegovina)
  Zemlja gde se šalje novac: Srbija
  Iznos za slanje: 60 EUR
  Kome se šalje novac: Sasa Pusica
  Adresa: Bor, Crnovrske brigade 6/1
  Nakon uplate, na naš mejl smajsoft1907967@gmail.com pošaljite nam broj uputnice, ime i prezime pošiljaoca, šifru tima za koji je plaćeno ID:
 • Plaćanje u Srbiji
  Uplatiti 6300,00 dinara na tekući račun 205-149294-55
  Primalac CENTAR ZA RAZVOJ KREATIVNOSTI CEZAR, 3.oktobar 71, 19210
  Svrha plaćanja: IYOECO2021 - školski tim ID:
 • Payment via Western Union Transfer
  Send money to the country: Serbia
  Amount for payment: 60 EUR
  Send money to the person: Sasa Pusica
  Address: Bor, Crnovrske brigade 6/1
  After Western Union payments, the ten-digit Checkout Transfer Number (MTCN) must be sent to our email: smajsoft1907967@gmail.com and this school team ID: